جعبه جادویی میس پی وی

منبع : میس پی وی

متخصصان آکادمی میس پی وی با فراهم کردن جعبه ایی که دارای ترکیبی است از رنگ ها،رایحه ها و محصولاتی ساده اما کاربردی در جهت بهبود سلامت جسم و روان بانوان سرزمینمان در دوران حساس قاعدگی سعی بر آن دارند تا باور های غلط فرهنگی را در این زمینه اصلاح کنند تا ابتدا نگرش بانوان را نسبت به این دوره،از چند روزه عذاب آور و دردناک و همراه با افسردگی و استرس فراوان تغییر داده و به فرصتی مناسب برای توجه بیشتر به جسم و روح ارزشمند بانوی ایرانی تبدیل کند.