یوگا

منبع : میس پی وی

بگو ببینم اهل ورزش هستی؟

اگر نیستی هیچ اشکالی نداره،قطعا 10 دقیقه در روز وقت خاصی ازت نمیگیره.

توی باکس برات چند تا حرکت ساده یوگا گذاشتیم،همین الان هم میتونی انجامش بدی و این چند حرکت ساده تورو از این همه درد شدید نجات میده.با اینجام این حرکت ها هم ریلکس میشی و هم کم کم میتونی این ها رو جایگزین قرص های مسکن کنی.

چه لذتی داره که چند دقیقه برای خودت وقت بگذاری و به خودت اهمیت بدی...