اوریگامی

منبع : میس پی وی

اگه دوست داری از دغدغه های روزمره یا فشارهای روزانه خلاص بشی،چند دقیقه برای خودت وقت بذار با کاغذ رنگی یه کاردستی با مزه درست کن.

که ما این کار رو کردیم و یه بازی باحال و فکری رو توی جعبمون برات گذاشتیم.